Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023

Παραδείγματα ορθοδοντικών προβλημάτων

Τα ορθοδοντικά προβλήματα χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:

1. Οδοντικά προβλήματα (αφορούν σε κακές σχέσεις των δοντιών μεταξύ τους και με τους ανταγωνιστές τους)
2. Σκελετικά προβλήματα (αφορούν σε δυσαρμονία στο μέγεθος των γνάθων - Τάξη II & III)
3. Οδοντοσκελετικά (συνδυασμός των παραπάνω)


Παραδείγματα από συνήθη ορθοδοντικά προβλήματα:

 

Τάξη ΙΙ

Συνήθως στα προβλήματα δεύτερης τάξης τα δόντια της άνω γνάθου είναι "πεταχτά" σε σχέση με αυτά της κάτω γνάθου. Αυτό ονομάζεται "πρόταξη". Όταν η πρόταξη είναι αυξημένη σε οριζόντιο επίπεδο, ονομάζεται αυξημένη οριζόντια πρόταξη.  Όταν η πρόταξη είναι αυξημένη σε κατακόρυφο επίπεδο, ονομάζεται αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη. 
Συνήθως υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτά τα ορθοδοντικά προβλήματα και δημιουργούν ένα κυρτό προφίλ προσώπου λόγω του ότι συνήθως η κάτω γνάθος είναι μικρότερη του φυσιολογικού. Η έγκαιρη ορθοδοντική θεραπεία διορθώνει άριστα το πρόβλημα.Τάξη ΙΙΙ

Συνήθως και αυτό το ορθοδοντικό πρόβλημα έχει γενετική βάση. Σ'αυτή την περίπτωση η κάτω γνάθος και τα δόντια της προέχουν της άνω γνάθου. Το πρόσωπο αποκτά τότε ένα κοίλο προφίλ και η κάτω γνάθος μοιάζει υπερβολικά μεγάλη. Συχνά όμως δε "φταίει" μόνο η κάτω γνάθος αλλά, και η "υπολλειματική" σε ανάπτυξη άνω γνάθος.Σταυροειδής Σύγκλειση

Χωρίζεται σε Πρόσθια και Οπίσθια
Στην πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση ένα ή περισσότερα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου βρίσκονται πίσω από τα αντίστοιχα της κάτω γνάθου. Οφείλεται σε τοπικά αίτια ή σε δυσαρμονία στο μέγεθος των γνάθων.
Στην οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση η άνω γνάθος είναι "στενή" σε εύρος ή η κάτω γνάθος είναι ασυνήθιστα ευρεία ή τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου είναι σε έκτοπη θέση που οδηγεί στη δημιουργία σταυροειδούς σύγκλεισης.
Σε κάθε περίπτωση η σταυροειδής σύγκλειση, πρόσθια ή οπίσθια, πρέπει να διορθώνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, γιατί οδηγεί σε λανθασμένη λειτουργία της κάτω γνάθου με συνέπεια να παρατηρείται ασυμμετρία στο πρόσωπο.

Συνωστισμός

'Ισως το πιο συνηθισμένο από τα ορθοδοντικά προβλήματα. Οφείλεται σε δυσαρμονία ανάμεσα στο μέγεθος των δοντιών και των γνάθων. Πέρα από το αισθητικό πρόβλημα, ο συνωστισμός σχετίζεται άμεσα με δυσκολία στον αποτελεσματικό καθαρισμό των δοντιών και αυξημένο κίνδυνο για τερηδόνα και ουλίτιδα.


Αραιοδοντία

Το αντίθετο από το συνωστισμό. Είναι ορθοδοντικό πρόβλημα το οποίο οφείλεται σε δυσαρμονία στο μέγεθος των δοντιών και των γνάθων, σε συγγενείς ελλείψεις δοντιών, σε έγκλειστα δόντια, ή σε υπερβολικά μικρά δόντια. Συχνά, ο υπερτροφικός χαλινός του άνω χείλους οδηγεί σε αραιοδοντία στα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.


Χασμοδοντία


Πρόβλημα κατά το οποίο τα πρόσθια δόντια δεν έρχονται σε επαφή κατά το κατακόρυφο επίπεδο. Οφείλεται σε δυσαρμονία των γνάθων ή σε επιβλαβείς συνήθειες του παιδιού (π.χ. θηλασμός δακτύλου ή αντικειμένου, βρεφικού τύπου κατάποση διάφορης αιτιολογίας κ.α.). Το προφίλ επηρεάζεται και γίνεται μακρύ. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι αναγκαία για άριστο αποτέλεσμα.


Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη

Όταν τα δόντια της άνω γνάθου υπερκαλύπτουν τα δόντια της κάτω γνάθου, τότε έχουμε αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη. Συνήθως σχετίζεται με δυσαρμονία στο μήκος της άνω και της κάτω γνάθου. Σε αυτή την περίπτωση τα πρόσθια δόντια υπερεκφύονται και παρατηρούνται τα ακόλουθα:
1. ουλικό χαμόγελο
2. "πεταχτό" άνω χείλος ή "παγιδευμένο" κάτω χείλος
3. φθορές των πρόσθιων δοντιών
4. δάγκωμα των ούλων πίσω από τα πρόσθια δόντια της άνω γνάθου.


Αυξημένη οριζόντια πρόταξη

Όταν τα δόντια της άνω γνάθου προεξέχουν από τα δόντια της κάτω γνάθου τότε έχουμε αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Μπορεί να είναι σκελετικής ή οδοντικής αιτιολογίας όμως σε κάθε περίπτωση αυξάνει τις πιθανότητες τραυματισμού των πρόσθιων δοντιών όσο παραμένη αδιόρθωτη.


Τάξη Ι

Το τέλειο χαμόγελο.