Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Πριν και μετά

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη


________________________________________________________

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη


________________________________________________________

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη


________________________________________________________

Έντονος συνωστισμός με έκτοπη ανατολή κυνοδόντων


________________________________________________________

Τάξη ΙΙ

________________________________________________________

Στροφές οδόντων


________________________________________________________

Τάξη ΙΙ