Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2023

Πριν και μετά

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη


________________________________________________________

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη


________________________________________________________

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη


________________________________________________________

Έντονος συνωστισμός με έκτοπη ανατολή κυνοδόντων


________________________________________________________

Τάξη ΙΙ

________________________________________________________

Στροφές οδόντων


________________________________________________________

Τάξη ΙΙ